Handlarka owoców, ok. 1879. Kobieta z tej fotografii stała się pierwowzorem Żydówki z obrazu Al Gierymskiego

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *